1053-อนุสิทธิบัตรระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยการใช้ข้อมูลบนบัตรประชาชน และ การตรวจจับใบหน้าแบบเคลื่อนไหว (Face Action Detection ) เพื่อรับโปรโมนชั่นของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

1053-อนุสิทธิบัตรระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยการใช้ข้อมูลบนบัตรประชาชน และ การตรวจจับใบหน้าแบบเคลื่อนไหว (Face Action Detection ) เพื่อรับโปรโมนชั่นของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

แอดไลน์