1082-อนุสิทธิบัตรตู้จำหน่ายน้ำมันที่มีระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการชำระเงินแบบอัตโนมัติ

แอดไลน์ 1082-อนุสิทธิบัตรตู้จำหน่ายน้ำมันที่มีระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการชำระเงินแบบอัตโนมัติ | TGC International Co., Ltd.