1082-อนุสิทธิบัตรตู้จำหน่ายน้ำมันที่มีระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการชำระเงินแบบอัตโนมัติ

แอดไลน์