113-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างดุมไม้กวาดแข็งสำหรับยึดจับกลุ่มของก้านทางมะพร้าวด้วยเส้นลวดและเข็มขัดรัด

17
Mar2018

113-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างดุมไม้กวาดแข็งสำหรับยึดจับกลุ่มของก้านทางมะพร้าวด้วยเส้นลวดและเข็มขัดรัด

แอดไลน์