1223-อนุสิทธิบัตรชุดปลอกสวมโครงสร้างเสาสำเร็จรูปที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

แอดไลน์ 1223-อนุสิทธิบัตรชุดปลอกสวมโครงสร้างเสาสำเร็จรูปที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ | TGC International Co., Ltd.