1228-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียและปรับคุณภาพน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าแรงสูง (HIGH VOLTAGE) ด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อแยกสารละลาย

แอดไลน์