1229-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงานแบบลูกกลิ้งของเครื่องกลึงแบบคู่ควบ

แอดไลน์