1358-อนุสิทธิบัตรระบบกล้องจับภาพสถานที่เพื่อแปลงภาพมาเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการ

แอดไลน์ 1358-อนุสิทธิบัตรระบบกล้องจับภาพสถานที่เพื่อแปลงภาพมาเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการ | TGC International Co., Ltd.