144-อนุสิทธิบัตรส่วนผสมของกรดสำหรับการจับตัวของน้ำยางธรรมชาติ