145-อนุสิทธิบัตรครีมขัดผิวที่มีส่วนผสมของมะขามและกรรมวิธีการผลิต