แอดไลน์ 1448-สิทธิบัตรรองเท้า 129 | TGC International Co., Ltd.