1449-อนุสิทธิบัตรระบบการเปิดปิดตู้ฝากสินค้าสาธารณะด้วยสมาร์ทโฟน

แอดไลน์ 1449-อนุสิทธิบัตรระบบการเปิดปิดตู้ฝากสินค้าสาธารณะด้วยสมาร์ทโฟน | TGC International Co., Ltd.