1463-อนุสิทธิบัตรถุงกระดาษผนึกฟิล์มชั้นนอกและผนึกวัสดุผ้าชั้นใน

แอดไลน์