แอดไลน์ 1525-สิทธิบัตรตุ๊กตา5300 | TGC International Co., Ltd.