1572-อนุสิทธิบัตรบรรจุภัณฑ์แบบซองที่มีรอยปรุสำหรับแยกส่วนที่บรรจุของเหลวออกมาได้

แอดไลน์ 1572-อนุสิทธิบัตรบรรจุภัณฑ์แบบซองที่มีรอยปรุสำหรับแยกส่วนที่บรรจุของเหลวออกมาได้ | TGC International Co., Ltd.