196-สิทธิบัตรชุดกลไกเพิ่มความเร็วรอบของลูกยางกะเทาะข้าวเปลือกสำหรับเครื่องสีข้าวที่สัมพันธ์กับการสึกของลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก

แอดไลน์