198-อนุสิทธิบัตรกุญแจสายยูที่มีระบบการล็อคแบบตัวล็อคทรงกระบอก