211-อนุสิทธิบัตรระบบจำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ ระบบเติมเงินและชำระค่าบริการ และระบบแลกเหรียญที่ได้รับการควบรวมในเครื่องให้บริการอัตโนมัติที่ใช้หน่วยประมวลผลที่ถูกสร้างขึ้นร่วมกัน

แอดไลน์