239-อนุสิทธิบัตรกล่องกระดาษที่ติดตั้งแม่เหล็กจำนวนหนึ่งสำหรับติดเข้าด้วยกันเพื่อขึ้นรูปกล่องเพื่อใช้งาน

แอดไลน์