242-อนุสิทธิบัตรองค์ประกอบของสารทำความเย็นที่บรรจุในกระป๋องสเปรย์แบบพกพา