250-สิทธิบัตรระบบตรวจสอบแจ้งเตือนการขัดข้องและควบคุมทางไกลของสถานีฐานด้วยระบบติดต่อสื่อสารไร้สายและอาศัยสายนำสัญญาณ

แอดไลน์