250-สิทธิบัตรระบบตรวจสอบแจ้งเตือนการขัดข้องและควบคุมทางไกลของสถานีฐานด้วยระบบติดต่อสื่อสารไร้สายและอาศัยสายนำสัญญาณ

18
Mar2018

250-สิทธิบัตรระบบตรวจสอบแจ้งเตือนการขัดข้องและควบคุมทางไกลของสถานีฐานด้วยระบบติดต่อสื่อสารไร้สายและอาศัยสายนำสัญญาณ

แอดไลน์