299-สิทธิบัตรถังไซโลบรรทุกปูนซีเมนต์ผงและวัสดุผงที่ใช้แรงดันในการลำเลียงออกสำหรับการขนส่งจำนวนมากด้วยยานพาหนะทางบกและทางน้ำ

แอดไลน์