328-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกล่องสำหรับจุดไฟเผาถ่านแบบสะดวก