335-สิทธิบัตรกระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยระบบอุตสาหกรรมจำนวนหลายหลังต่อเนื่องกันเป็นสายก่อสร้างที่จัดแบ่งเป็นส่วนตอนการทำงานและจัดแบ่งทีมทำงาน

18
Mar2018

335-สิทธิบัตรกระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยระบบอุตสาหกรรมจำนวนหลายหลังต่อเนื่องกันเป็นสายก่อสร้างที่จัดแบ่งเป็นส่วนตอนการทำงานและจัดแบ่งทีมทำงาน

แอดไลน์