336-สิทธิบัตรชุดแผงคอยล์เย็นอิสระด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศเพื่อเสริมการกระจายความเย็น

แอดไลน์