339-สิทธิบัตรอุปกรณ์ทำความสะอาด ป้องกันการตกตะกอนของสารอินทรีย์ของเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งและวิธีการติดตั้ง

แอดไลน์