344-สิทธิบัตรโครงสร้างกล่องสำหรับจุดไฟเผาถ่านแบบสะดวก