483-อนุสิทธิบัตรสากหัวแบนและครกก้นแบนที่ระนาบกันเพื่อสร้างหน้าสัมผัสสำหรับการบดอัด

แอดไลน์