485-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมระยะไกลแบบอินฟราเรดสำหรับเครื่องปรับอากาศจำนวนหลายเครื่อง เพื่อควบคุมการทำงานให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลังงาน

แอดไลน์