546-สิทธิบัตรเครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับปลูกอ้อย