557-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างยึดจับเครื่องปลูกอ้อยแบบหลายแถวที่สามารถยึดจับเครื่องปลูกอ้อยได้มากกว่าหนึ่งเครื่องโดยใช้รถแทรกเตอร์จำนวนหนึ่งคัน

แอดไลน์