626-สิทธิบัตรชุดอุปกรณ์และกรรมวิธีการผลิตแผ่นยางพาราแบบผสมสำเร็จอัตโนมัติ