627-อนุสิทธิบัตรยานพาหนะที่ยกหลังคาขึ้นได้และมีปีกหลังคาที่ยืดออกได้สำหรับจำหน่ายสินค้า

แอดไลน์