630-สิทธิบัตรการระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED CONDENSER) และ การระบายความร้อนด้วยน้ำ (WATER COOLED CONDENSER) แบบคู่ควบที่การระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED CONDENSER) จะใช้กลไกการวัดความเร็วลมในระบบทำความเย็นเพื่อการควบคุมระบบละลายน้ำแข็ง

630-สิทธิบัตรการระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED CONDENSER) และ การระบายความร้อนด้วยน้ำ (WATER COOLED CONDENSER) แบบคู่ควบที่การระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED CONDENSER) จะใช้กลไกการวัดความเร็วลมในระบบทำความเย็นเพื่อการควบคุมระบบละลายน้ำแข็ง

แอดไลน์