644-อนุสิทธิบัตรระบบปรับอากาศด้วยลมเย็นโดยถ่ายเทความเย็นจากน้ำเย็นผ่านแผงความเย็น (COOLING PAD) ที่น้ำเย็นบรรจุในช่องสร้างน้ำเย็นจำนวนหนึ่งโดยน้ำเย็นถูกสร้างความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSER)

แอดไลน์