685-สิทธิบัตรเครื่องย่อยเศษอาหารที่มีระบบหมักสร้างเชื้อจุลินทรีย์

แอดไลน์