779-อนุสิทธิบัตรอินเตอร์คูลเลอร์ที่มีห้องระบายความร้อนสองห้อง

แอดไลน์ 779-อนุสิทธิบัตรอินเตอร์คูลเลอร์ที่มีห้องระบายความร้อนสองห้อง | TGC International Co., Ltd.