784-อนุสิทธิบัตรกลไกจ่ายสินค้าแบบระบบดูดสินค้าจากบริเวณเก็บสินค้าไปยังพื้นที่หยิบสินค้าสำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

แอดไลน์