787-อนุสิทธิบัตรแม่พิมพ์เมลามีน (MELAMINE) สำหรับผลิตยกทรงสตรี