786-อนุสิทธิบัตรสูตรส่วนผสมยางพาราสำหรับสินค้าด้านควบคุมงานจราจร