881-อนุสิทธิบัตรแผ่นรองนอนที่ถูกทำให้เย็นและร้อนที่มีการสับสวิตช์แผ่นเพลเทียร์ (PELTIER)

แอดไลน์