882-อนุสิทธิบัตรระบบการสร้างและพิมพ์รหัสพิน (PIN) และ การสร้างบัตรแม่เหล็กและชิป (MAGNETIC CARD AND CHIP CARD) โดยการนำเข้าข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้เดียวกัน

แอดไลน์