886-อนุสิทธิบัตรแผ่นอะคริลิคที่มีลวดลายสองด้านที่แตกต่างกันและกรรมวิธีการผลิต