908-อนุสิทธิบัตรถุงกระดาษผนึกฟิล์มชั้นนอกและผนึกวัสดุหนังชั้นใน

แอดไลน์ 908-อนุสิทธิบัตรถุงกระดาษผนึกฟิล์มชั้นนอกและผนึกวัสดุหนังชั้นใน | TGC International Co., Ltd.