908-อนุสิทธิบัตรถุงกระดาษผนึกฟิล์มชั้นนอกและผนึกวัสดุหนังชั้นใน