907-อนุสิทธิบัตรท่อกลมแบบที่มีพื้นที่หน้าตัดสองวงแหวนที่มีการเชื่อมโยงแบบโครงข่าย

แอดไลน์