910-สิทธิบัตรภาชนะใส่อาหารที่มีหลุมขนาดเล็กจำนวนหนึ่งสำหรับแยกของเหลวโดยเฉพาะไขมันออกจากอาหาร

แอดไลน์ 910-สิทธิบัตรภาชนะใส่อาหารที่มีหลุมขนาดเล็กจำนวนหนึ่งสำหรับแยกของเหลวโดยเฉพาะไขมันออกจากอาหาร | TGC International Co., Ltd.