911-อนุสิทธิบัตรชุดประกอบเสาและคานที่ปรับองศาของคานได้