979-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สมอ (Anchorage) สำหรับงานเทพื้นระบบโพสเท็นชั่น (Post Tension) ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

แอดไลน์ 979-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สมอ (Anchorage) สำหรับงานเทพื้นระบบโพสเท็นชั่น (Post Tension) ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ | TGC International Co., Ltd.