การพัฒนาสินค้าก็จะต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะทำการพัฒนาสินค้ามิฉะนั้นจะเป็นการคิดค้นและพัฒนาซ้ำกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น ข้อมูล (public information) ย่อมมีความสำคัญ การพัฒนาได้รวดเร็วที่สุดคือ ต้อง ทำการ Copy and Develop คือต่อยอดจากเทคโนโลยีที่ได้คิดค้นและจดสิทธิบัตรไว้แล้ว โดยอาศัย Patent Database ทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิบัตรที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้แล้วด้วย ซึ่งนอกจากจะทำให้สามารถผลิตสินค้าที่ใหม่กว่าและดีกว่าคู่แข่งแล้วในขณะเดียวกันก็สามารถนำข้อมูลมาทำ Patent Mapping ได้คือ การสำรวจและรวบรวมสิทธิบัตรที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและที่ให้ความสำคัญ เพราะโดยหลักการทำธุรกิจการที่จะนำสินค้าออกขายในตลาดจะต้องดำเนินการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้เสียก่อนหลังจากนั้นจึงจะนำสินค้าออกสู่ท้องตลาดในระหว่างนี้ก็สามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวมารวบรวมวิเคราะห์และนำมาพัฒนาสินค้าของเราได้ ซึ่งสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ โดยอาจจะทำเป็นกราฟ ที่เข้าใจง่าย ๆ เช่น หากอยู่ในธุรกิจโทรทัศน์ ก็สามารถรวบรวมรายชื่อบริษัทที่ผลิตหรือจำหน่าย อาทิ Toshiba , Sharp , Samsung , Sony , Panasonic เป็นต้นหลังจากนั้นก็เริ่มสืบค้นว่าบริษัทเหล่านี้ได้เน้นจดทะเบียนสิทธิบัตรเทคโนโลยีเช่นใดไว้ เช่น เมื่อเปรียบเทียบสิทธิบัตรที่ได้จดทะเบียนในประเภท โทรทัศน์สำหรับจอ Plasma , LCD , LED พบว่ามีการจดสิทธิบัตรจอ LED ไว้ในปริมาณมากแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มการพัฒนาที่ควรจับตามอง เป็นต้น

แอดไลน์