ชั่วโมงเดียวก็จดเครื่องหมายการค้าได้! ระบบ Fast Track

ชั่วโมงเดียวก็จดเครื่องหมายการค้าได้! ระบบ Fast Track

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าปฏิรูปบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือทางการค้าที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ และยังเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประกอบการมีการยื่นขอจดทะเบียนมากที่สุดด้วย

โดยได้ทำการเปิดเฟสแรกให้บริการรับจดและต่ออายุเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน (Fast Track) แล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน เครื่องหมายการค้าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เร็วยิ่งขึ้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยการจดทะเบียน “เครื่องหมายการค้า” เฟสแรกเปิดแล้วบริการแบบ Fast Track จากเดิมต่ออายุใช้เวลา 60 วัน ลดมาเหลือ 60 นาที จดทะเบียนทราบผลการพิจารณาครั้งแรก ภายใน 6 เดือน จากเดิม 12 เดือน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์ได้เร็วขึ้น

ส่วนบริการจดเครื่องหมายการค้าเร่งด่วน ผู้ยื่นคำขอจะทราบผลการพิจารณาครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นสั่งประกาศโฆษณา แก้ไข หรือปฏิเสธคำขอ ภายใน 6 เดือน จากเดิม 12 เดือน เพียงเข้า 2 หลักเกณฑ์ คือ

1.ระบุรายการสินค้า ไม่เกิน 10 รายการ ตามบัญชีรายการสินค้าจาก https://tmsearch.ipthailand.go.th

2.คำขอไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยสามารถยื่นคำขอได้ทุกช่องทาง อาทิ ระบบ e-Filing, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือไปรษณีย์

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559–2563) มีผู้ยื่นคำขอจดเครื่องหมายการค้ากว่า 47,000 คำขอต่อปี คิดเป็น 64% ของคำขอทุกประเภท

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 1368 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ในระยะต่อไป กรมฯ จะพัฒนาบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว และใช้งานง่ายกว่าเดิม เช่น การออกหนังสือสำคัญจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) บริการยื่นคำขอจดเครื่องหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) เป็นต้น

credit www.prachachat.net

แอดไลน์