หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาสินค้าลอกเลียนแบบ

การพิจารณาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้น 3 ประการ ดังนี้
1. สถานที่จำหน่ายสินค้า
1.1 กรณีสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า
สินค้าของแท้จะวางขายตามร้านค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่มีหลักแหล่งเป็นที่แน่นอน เช่น ในห้างสรรพสินค้า ดิเอ็มโพเรี่ยม สยามพารากอน และเกษรพลาซ่า เป็นต้น สินค้าของปลอมหรือลอกเลียนแบบจะวางตามร้านค้าหรือแผงลอยริมฟุตบาท ตามแหล่งท่องเที่ยวหรือตลาดเปิดท้ายขายของ หรือวางโชว์เฉพาะแคตตาล๊อคสินค้าให้ลูกค้าเลือกซื้อ
1.2 กรณีสินค้าลิขสิทธิ์
สินค้าของแท้จะวางขายตามร้านค้าหรือแผงลอยที่มีหลักแหล่งเป็นที่แน่นอน มีเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ ใบร้านค้าสินค้าลิขสิทธิ์ และใบอนุญาตค้าของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแสดงที่ร้านค้าหรือแผงลอย
สินค้าของปลอมส่วนมากจะวางโชว์ปกให้ลูกค้าเลือกซื้อ โดยให้จ่ายเงินก่อน และให้รอรับสินค้าประมาณ 10 – 15 นาที หรือสะกิดขาย หรือในบางพื้นที่จะวางโชว์สินค้าของแท้ปะปนกับของปลอม

2. คุณภาพของสินค้า
2.1 กรณีสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า
สินค้าของแท้จะใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการผลิต การผลิตมีความปราณีตและมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำสินค้าออกวางจำหน่ายในท้องตลาด จึงเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของผู้ผลิตแต่ละราย จึงมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน
สินค้าของปลอมหรือลอกเลียนแบบจะใช้วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิตไม่มีความปราณีตในการผลิตจึงขาดความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า
2.2 กรณีสินค้าลิขสิทธิ์
สินค้าของแท้กรณีเป็นแผ่นซีดีส่วนใหญ่ จะเป็นแผ่นปั๊มจากโรงงาน ปกกระดาษจะมีสีสดคมชัด ภาพคมชัด กล่องบรรจุมีรูปทรงสวยงาม มีโลโก้หรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิตอยู่บนแผ่นรวมทั้งระบุแหล่งผลิต
สินค้าของปลอมหรือลอกเลียนแบบส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นไรท์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้แผ่นสติ๊กเกอร์ปิดบนแผ่นซีดีแทนการพิมพ์สี ปกใช้วิธีถ่าย เอกสารมีสีไม่คมชัด ส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในซองพลาสติก ไม่มีโลโก้หรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิตอยู่บนแผ่นรวมทั้งไม่ระบุแหล่งผลิต

แอดไลน์ หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาสินค้าลอกเลียนแบบ